* Ilustrační fotka

Tepelná čerpadla

Nechte si od nás nainstalovat tepelné čerpadlo a ušetřete na nákladech za topení. Tepelné čerpadlo vám ušetří nejen spoustu peněz, ale také váš čas.
* ilustrační fotka

co zajistíme?

Dotace

Vyřídíme veškerou agendu spojenou s podáním žádosti o dotaci. Výše podpory až 100 000 Kč.

Více o dotaci zde >

Odborná instalace

Zajistíme odbornou instalaci
s minimálními stavebními zásahy
do vaší nemovitosti.

Nižší náklady

Díky výrobě tepla pomocí tepelného čerpadla ušetříte.

Cena nemovitosti

Nemovitosti, které disponují tepelným čerpadlem vstoupají na tržní ceně.

Jak čerpadla fungují?

Námi instalovaná čerpadla pracují na principu odebírání energie ze vzduchu nebo ze země (viz níže). Tato energie je přeměňováná na teplo díky kompresorovému okruhu. Teplo pak lze využít na vytápění a ohřev vody. Oběma typy čerpadel je možné také chladit.

Typy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo země-voda

Druhy čerpadel typu země-voda jsou dva – plošný a vrtový. V prvním případě se využívá relativně velké plochy, kde jsou v malé hloubce pod zemí umístěny trubky s teplonosným médiem, které ze zěmě čerpá teplo a následně ho předává v kondenzátoru vodě.

V druhém případě se jako zdroj tepla využívá půda hluboko pod povrchem země (zhruba 100m). Následný princip ohřevu je stejný jako u plošného druhu.

Plošný druh čerpadla je méně finančně náročný, avšak je pro něj potřeba velké plochy – hodí se tedy nejlépe k rodinným domův s velkou zahradou. Naopak vrtový druh se hodí všude, kde velké prochy využít nelze.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

V tomto případě je pro vytváření tepla využíván okolní vzduch. Hlavní výhodou tohoto typu čerpadla je jednoduchost jeho instalace, dostupnost zdroje a poměrně malé investiční náklady.

Narozdíl od tepelného čerpadla typu země-voda, je však u tohoto typu čerpadla nutné počítat s nestálostí jeho zdroje. Teplota vzduchu je totiž narodíl od teploty země více kolísavá. Tento typ čerpadla je vhodný především pro novostavby s malými tepelnými ztrátami. 

Instalace

Instalaci tepelných čerpadel provádíme jak v novostavbách, tak ve starých zástavbách
Tepelné čerpadlo umisťujeme vždy na nejvýhodnější místo s dostatečným prostorem okolo.

Při instalaci záleží na typu čerpadla. Jedná-li se o tepelné čerpadlo typu země-voda, je nutné propojit ho s venkovním jímačem. Jedná-li se o tepelné čerpadlo typu vzduch-voda je nutné propojit ho s venkovní jednotkou. Následně je nutné čerpadlo napojit na ostatní rozvody v objektu.

V místě instalace tepelného čerpadla je vždy důležité přivést veškeré potřebné rozvod, kterými jsou např.: rozvod teplé užitkové vody, napojení otopné soustavy a přívod elektrické energie a elektroinstalace.
Po veškerých přípravách souvisejících s otopnou soustavou a elektroinstalací začínáme tepelné čerpadlo montovat a uvádíme jej do provozu.

Nakonec vás samozřejmě seznámíme s jeho provozem a ovládáním.

Cena

Cena instalace tepelných čerpadel se liší v závislosti na potřebách jednotlivých zákazníků a na typu čerpadla. Pokud máte instalaci zájem, kontaktujte nás prosím – připravíme pro vás předběžnou cenovou kalkulaci.

Kontaktovat >
chevron-down