Fotovoltaika

Nechte si od nás nainstalovat solární elektrárnu, staňte se nezávislými na distribuční síti a každoročně ušetřete na energii.

Co Zajistíme?

Dotace

Vyřídíme veškerou agendu spojenou s podáním žádosti o dotaci. Výše podpory až 275 000 Kč.
Více o dotaci zde >

Odborná instalace

Zajistíme odbornou instalaci
s minimálními stavebními zásahy
do vaší nemovitosti.

Servis

Zajistíme pro vás jak záruční,
tak pozáruční servis vaší
solární elektrárny.

Nižší účty

Díky výrobě elektřiny
fotovoltaickými panely ušetříte.

Vyšší cena nemovitosti

Nemovitosti, které jsou díky vlastní
solární elektrárně nezávislé na distribuční síti vstoupají na tržní ceně.

Monitoring

Vaší novou fotovoltaickou
elektrárnu budeme monitorovat,
abychom zajistili její plynulý chod.

Co Zajistíme?

Dotace

Vyřídíme veškerou agendu spojenou s podáním žádosti o dotaci. Výše podpory až 155 000 Kč.
Více o dotaci zde >

Odborná instalace

Zajistíme odbornou instalaci s minimálními stavebními zásahy do vaší nemovitosti.

Servis

Zajistíme pro vás jak záruční, tak pozáruční servis vaší solární elektrárny .

Nižší účty

Díky výrobě elektřiny fotovoltaickými panely ušetříte.

Monitoring

Vaší novou fotovoltaickou elektrárnu budeme monitorovat, abychom zajistili její plynulý chod.

Vyšší cena nemovitosti

Nemovitosti, které jsou díky vlastní
solární elektrárně nezávislé na distribuční síti vstoupají na tržní ceně.

popis instalace

Fotovoltaické panely lze umístit na jakýkoliv typ střechy.
Fotovoltaické panely je možné umístit na kterýkoliv typ střechy. Zásadní je jejich orientace dle světových stran. Rozložení a zaměření panelů nejprve konzultujeme s majitelem objektu.

Panely na šikmé střeše se uchycují pomocí konstrukcí z hliníku či nerezy a jsou kotveny do dřevěných nosníků. Rovné střechy jsou řešeny podobným systémem, kde jsou navíc konstrukce zatíženy betonovými dlaždicemi.

Příslušenství se montuje do prostor domovního rozvaděče, popřípadě instalujeme rozvaděč vlastní. Dalším, důležitým krokem, je propojení měniče s hlavním domovním rozvaděčem silovým a datovým kabelem.
Ke svodu výkonu fotovoltaických panelů bude užíván třífázový hybridní asymetrický střídač GoodWe (případně přetokový systém) s připojenou lithiovou baterií PylonTech.

Střídavý proud bude samozřejmě dodáván do všech tří fází vašeho rodinného domu.

Nainstalovaný typ elektrárny je odolný vůči výpadkům elektrické energie.

Časový harmonogram

1. týden

Podpis smlouvy

Úhrada zálohové faktury

2.–5. týden

Instalace a předání FVE

Vystavení konečné faktury

Předání předávacího protokolu

Zpracování projektové dokumentace

Zpracování ostatní dokumentace

Zpracování energetického posudku

Předání protokolu o nastavení ochran

Podání žádosti na Státní fond životního prostředí z programu Nová zelená úsporám

Zpracování revizní zprávy

6.–11. týden

Podpis smlouvy o připojení

Výměna elektroměru

Předání protokolu o výměně elektroměru

12. týden

Odeslání finančních prostředků z NZÚ klientovi

chevron-down